...

Vi färgar fjärrvärmevattnet grönt för att hitta läckor. Att snabbt upptäcka en läcka förkortar tiden det tar att laga. Då kan vi minimera skador och konsekvenser av läckan. Färgämnet som används är godkänt av Livsmedelsverket.

Om du får grönt varmvatten i kranen hemma, beror det förmodligen på ett läckage i din fjärrvärmecentral. Om du upptäcker grönt vatten i kranarna eller ute i gatan så kontaktar du oss på de telefonnummer som finns för din ort. Våra orter

Varning! Vattnet kan vara mycket varmt.
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙
Ansluter till servern...
Tappat anslutningen till servern
Servern svarar inte