Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Som privatperson ska du kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. När du använder mina sidor, och/eller kontaktar oss, behandlar vi personlig information om dig. Vi vill informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder mina sidor och eller kontaktar oss. Nedan hittar du information om de personuppgifter som samlas in, varför vi samlar in dem samt dina rättigheter relaterade till personuppgiftshantering.

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål, beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för de ändamål som anges här.

  1. För att ge kunder tillgång till mina sidor och andra webbtjänster måste personliga användare skapas. Här sparas namn, kundnummer, organisations- eller personnummer, e-postadress och telefon, samt att användaren lämnar spår i systemet vid inloggning och registrering. Detta används för att verifiera tjänstesäkerhet och data, för att skicka larm och rapporter som beställts av kunden och för att förbättra systemet. Behandlingen sker på grund av ett avtal med våra kunder, och kWhgreen behandlar dessa uppgifter i enlighet med avtalet med kunden.
  2. För att optimera funktionalitet, användarupplevelse och säkerhet på vår hemsida samlar vi in ​​anonym användarstatistik med hjälp av cookies. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som en individ. Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbsida. Du kan bestämma om en webbplats ska kunna spara sådana cookies i din webbläsare genom att ändra inställningarna. Vi behandlar personuppgifter på grund av en intresseavvägning.
  3. För att besvara förfrågningar som kommer till oss. Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell personlig information som kan bero på förfrågan. Personuppgiftshanteringen baseras på en intresseanalys. Vi har ansett det nödvändigt för att kunna hjälpa dig med det du undrar över.
Utlämnande av personuppgifter till andra

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns en rättslig grund för ett sådant utlämnande. Ett exempel på en sådan grund kan vara ett avtal med dig eller en rättslig grund som tvingar oss att lämna ut informationen. kWhgreen använder dataservrar för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter på våra vägnar. Vid sådana tillfällen har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerhet vid alla stadier av behandlingen. All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området.

Lagringstid

Vi lagrar din personliga information hos oss ​​så länge det är nödvändigt för det syfte för vilket personuppgifterna samlades in. Det betyder exempelvis att personuppgifter som vi behandlar på grund av ditt samtycke kommer att raderas om du tar tillbaka ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig kommer att raderas när avtalet är uppfyllt och alla skyldigheter som följer av avtalet är uppfyllda.

Dina rättigheter när vi hanterar dina personuppgifter

Du har rätt att kräva åtkomst, rättelse eller radering av personlig information som vi hanterar om dig. Du har också rätt att begära begränsad hantering, invändning mot hantering och kräva rätt till dataöverförbarhet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter hos: Integritetsskyddsmyndigheten

För att använda dig av dina rättigheter, använd administrationsfunktionen efter inloggning. Du kan själv hämta, korrigera och ta bort den information som finns om dig.

Du kan återkalla ditt samtycke för personuppgiftshantering när som helst genom att som inloggad gå till administrationsfunktionen och ta bort personuppgifterna.

Ändringar 

Om våra tjänster ändras eller om det uppstår ändringar i sekretesspolicyn kan det medföra ändringar i den informations du har delgivits här.